Ajanslar ve Freelancer’lar için Karlılığın Temeli

Bir reklam ajansı veya freelancer için işler iyi gitmiyorsa ya yeterince satış yapılamıyordur ya da iş süreçleri karlı değildir. Karlılık her projenin odak noktasıdır. Her ne kadar bir proje “mükemmel” görünse de bir ajans veya freelancer için işi kabul etmek veya reddetmek noktasında (ilerde paylaşacağımız bazı istisnalar dışında) projenin karlılığı en belirleyici faktör olmalıdır.

Ajans ve grafik tasarım işlerinde en zor 3 şey bir projede üretilecek hizmetler için 1- fiyatı belirlemek, 2- müşteri bütçesini ön görmek ve 3- bütçeyi en verimli şekilde yönetmektir. Gelecek “post”larda karlılık için gerekli olan bu 3 temel öğeyle ilgili ipuçlarını detaylıca paylaşacağız.

“Başkası” için ve “başkasının belirlediği kurallarla” çalışmaktan sıkılan ajans çalışanlarının freelancer’lık hayali ne kadar keyifli olsa da, hayal kırıklığı yaşamamak için iş kurarken iki kere düşünmelerinde fayda var. Ne kadar iyi bir metin yazarı, grafik tasarımcı, art direktör veya müşteri temsilcisi olursanız olun, işin sahibi siz olacaksanız Janis Joplin gözlüklerinizi bir kenara bırakmanız ve bazı muhasebe ve iş kavramlarına aşina olmaya mutlaka alışmanız gerekecek.

Reklam

Reklam ve Pazarlama Sektörü Çalışanları Gelir Araştırması

Bigumigu reklam ve pazarlama sektörü çalışanlarının gelirleri konusunda yaptığı araştırmanın sonuçlarını Ocak ve Temmuz 2013’te paylaştı. Bu sonuçların, birçok bilginin ne yazık ki şeffaf olmadığı reklamcılık sektörü için çok çok önemli ve belirleyici olduğunu düşünüyoruz. Örneğin ABD’de bu gibi kriterler bazı kuruluş veya yayın organları tarafından ( http://www.aiga.org , http://www.aaf.org , http://www.marketingpower.com ) araştırılıyor ve paylaşılıyor. Bigumigu‘nun çalışması için teşekkür ediyoruz, bu çalışma umarız öncü niteliğinde olur ve devamı gelir.

Araştırma sonuçlarını doğrudan paylaşıyoruz:

…Sosyal medyada büyük ilgi gören anketimizi sadece 4 gün yayında tutmamıza rağmen bin ikiyüzden fazla kişi gelip maaş bilgilerini ilettiler. Bu anketi, en azından çalışanlar ve işverenler pozisyonlar için ortalamaları görebilsinler diye yaptık. Öte yandan gelen veriyi sadece bir tabloyla açıklamak doğru olmayacaktı, biz de bir İK profesyonelinden, -aynı zamanda ablam olan-Ümit Oktamış‘tan yardım istedik. Ümit 15 yıldan fazla İK tecrübesiyle anket sonuçlarını yorumlamamızda bize yardımcı oldu…

Bigumigu Türkiye Reklam ve Pazarlama Sektörü Çalışanları
Gelir Araştırması 2012 -1. Bölüm:
“Geleneksel Reklam Ajansları”

Müşteri ilişkileri, yaratıcı grup ve stratejik planlama olarak üç ana fonksiyonda değerlendirebileceğimiz geleneksel reklam ajanslarında tahmin edilebileceği gibi en yüksek ortalama maaşları yaratıcı grupta çalışan kişiler kazanıyor. Anketimize en çok katılım da %39 gibi önemli bir oranda geleneksel reklam ajansı çalışanları tarafından gerçekleştirildi.

Müşteri temsilcisi ortalama maaşları

1 yıldan az 1-3 yıl 3-5 yıl 5+ yıl
1.500 TL 2.000 TL 2.500 TL 3.600 TL

Anketimize katılan müşteri temsilcileri farklı tecrübelere sahipler. Müşteri süpervizörleri ise genellikle 3+ yıl tecrübeliler ve bu tecrübedeki süpervizörler ortalama 3.500 TL kazanıyorlar. Aynı şekilde müşteri direktörlerinin de ağırlıklı olarak 5+ yıl tecrübeye sahip ve 5+ yıl tecrübeli direktörlerin ortalama maaşı da 4.500 TL.

Stratejik planlama bölümünden anketimize katılan planlama uzmanları ağırlıklı olarak 1-3 yıl tecrübeye sahipler ve ortalama 2.250 TL kazanıyorlar. Stratejik planlama direktörlerinde ise tecrübe ağırlığı 5+ yılda, bu tecrübedeki direktörlerin maaş ortalaması 11.000 TL ile neredeyse yaratıcı yönetmenlere yakın bir çizgide seyrediyor.

Yaratıcı grupta en yüksek maaş ortalaması 5+ yıl tecrübeye sahip yaratıcı yönetmen pozisyonunda: 11.500 TL. Onu yine 5+ tecrübeye sahip yaratıcı grup lideri ortalama 8.650 TL ile takip ediyor. Reklam metin yazarlarının maaş ortalamaları, sırasıyla 1 yıldan az tecrübeliler için 1.200 TL,1-3 yıl tecrübeliler için 2.000 TL, 3-5 yıl tecrübeliler için 3.250 TL ve 5 yıldan çok tecrübeliler için 4.000 TL olarak hesaplandı. Reklam sanat yönetmenleri benzer bir artış takip etse de çok az farkla metin yazarlarından yüksek bir ortalamaya sahip: 1-3 yıl tecrübeliler 2.250, 3-5 yıl tecrübeliler 3.300 TL ve 5+ yıl tecrübeliler 4.200 TL ortalama maaş alıyorlar.

Yaratıcı grubun bir diğer emekçileri grafik tasarımcılar ise 1 yıldan az tecrübeliler 1.150 TL, 1-3 yıl 1.300 TL, 3-5 yıl 2.000 TL ve 5+ yıl tecrübeye sahip olanlar ortalama 2.600 TL maaşlar alıyorlar.

Ümit’in çıkardığı yorumlar ise şöyle:

Geleneksel reklam ajanslarında çalışan grafikerlerin 1 yıldan az deneyime sahip olanlarının 1.000-1.700 TL aralığında, 1-3 yıl deneyime sahip olanlarının 1.000-2.500 TL aralığında, 3-5 yıl deneyime sahip olanların, 1.500-2.500 TL aralığında maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Şaşırtıcı olan veri ise, grafik tasarımcı rolü için 5+ yıl deneyimde neredeyse hiçbir tutarlı maaş aralığı gözlemleyemiyor olmamız. 5+ yıl deneyimli profesyoneller 1.500 TL ile 4.000 TL net aylık arasında değişken maaşlar alabilmekteler. Ancak burada yine 4.000 TL aylık net tavanını görmekteyiz ve 4.000 TL’nin üzerinde maaş alan raporlanmaya değer sayıda profesyonele rastlamamaktayız.

Geleneksel reklam ajanslarında çalışan ve 5+ yıl deneyimli müşteri direktörlerinin tutarlı bir şekilde 4.000-6.000 TL arası aylık net maaşlar aldıklarını gözlemliyoruz. Bu rolde müşteri temsilcisi unvanı ile çalışan profesyonellerin ise daha çok 1-5 yıl deneyim aralığında olup, deneyim süreleri ile doğru orantılı olarak 1.500-4.000 TL aralığında maaşlar aldıklarını görmekteyiz. Müşteri süpervizörü rolüne baktığımızda ise, çoğunluğun 3-5 ila 5+ yıl deneyimli olduğunu ve 3-5 yıl deneyimli profesyonellerin 2.500-4.000 TL net aralığında, 5+ yıl deneyimlilerin ise 3.000-5.500 TL seviyesinde maaşlar aldıklarını görüyoruz. Veriler müşteri direktörü pozisyonu ile müşteri süpervizörü arasında çok dramatik farklar olmadığını ve ünvan farklılıklarının kurumların organizasyonel yapılarından kaynaklabileceğini göstermekte. Başka bir deyişle, bir ajansta müşteri süpervizörü ünvanı ile çalışan bir profesyonelin, diğer bir ajansta direktör ünvanı ile çalışabileceğini ve aynı maaşları alabileceğini görmekteyiz.

Bigumigu Türkiye Reklam ve Pazarlama Sektörü Çalışanları
Gelir Araştırması 2012 -2. Bölüm:
“Dijital Ajanslar”

Dijitale yönelik sektörün genel olarak değerlendirmesini yaparsak, çalışanların aylık maaş ortalamalarının 2385 ile 3130 TL arasında değiştiğini söyleyebiliriz.

Tecrübe anlamında baktığımızda ise, maaş dağılımı ile aralarında genel olarak doğru orantılı bir ilişki olduğunu görüyoruz. 1 yıldan az süredir çalışan biri ortalama olarak 1295 TL, 1-3 yıldır çalışan 2255 TL, 3-5 yıllık tecrübesi olan çalışan 3565 TL ve 5+ yıllık tecrübesi olan biri de 4935 TL kazanıyor.

Maaş dağılımı pozisyonlara göre de farklılık gösterebiliyor. Dijital alanına özgü pozisyonlarla müşteri ilişkileri ve yaratıcı grup gibi sektörün yapı taşı niteliğinde olan pozisyonlara bir arada bakmak gerekirse;

Anketimize katılan müşteri temsilcilerinin maaşlarının aylık ortalaması 2090 TL; daha detaylı incelediğimizde ise 1 yıldan az tecrübeye sahiplerin 1050 TL, 1-3 yıldır çalışanların ise 2085 TL kazandığını görüyoruz. Bu dağılım deneyimin artmasıyla birlikte artış göstermeye devam ediyor.

Yaratıcı grup adı altında reklam metin yazarı, reklam sanat yönetmeni, yaratıcı grup liderli ile yaratıcı yönetmenlerinin aylık kazançlarını saptadık.

1 yıldan az 1-3 yıl 3-5 yıl 5+ yıl
Reklam Metin Yazarı 1150 TL 2170 TL 2465 TL 3780 TL
Reklam Sanat Yönetmeni 1330 TL 2765 TL 3380 TL 4445 TL

Tabloda bulunan pozisyonların genel anlamda kazançlarının aylık ortalamalarına baktığımızda ise reklam metin yazarı kazancının 2190 TL, reklam sanat yönetmeninin de 3385 TL olduğunu tespit ettik.Yaratıcı yönetmenlerin ortalama aylık kazancı ise 6420 TL ile şu ana kadar belirttiğimiz pozisyonlardan çok daha yüksek durumda. Yaratıcı grup liderleri için analiz yaptığımızda da genel ortalamanın 3955 TL olduğunu buluyoruz.

Dijital deyince akla ilk gelen pozisyonlardan biri olan sosyal medya uzmanlığını seçmiş birinin aylık kazancını 1640 TL olarak hesapladık. Bu pozisyon adına daha da ilgi çekici bir sonuç vermek gerekirse; dijital reklam ajanslarında çalışan uzmanların aylık maaş ortalaması 1885 TL iken, sosyal medya ajanslarında çalışanlar için bu ortalamanın 1360 TL olduğunu hesapladık. Bir başka pozisyon olan sosyal medya direktörlüğü için de genel ortalamanın 2915 TL olduğunu saptadık. Dijital reklam ajanslarında çalışan sosyal medya direktörleri söz konusu olduğunda ise bu ortalama 3240 TL’ye yükseliyor. Dijital strateji uzmanlarının da aylık olarak 2825 TL kazandığını, dijital proje yöneticilerinin kazanımının da 2600 TL olduğunu bulduk.

Dijital reklam ajansları ile geleneksel reklam ajanslarının arasında nasıl bir maaş farklılığı vardır, diye sorduğumuzda da geleneksel ajanslarda ortalama kazancın 3290 TL, dijital reklam ajanslarında ise bunun 3010 TL olduğunu gözlemledik.