Ajans Klişeleri

 Ajansta mesai hiçbir zaman saat 9:00’da başlamaz, insanların gelmesi ve aktif olarak çalışmaya başlaması 10:00’u bulur.

 Ajansta mesai çoğu zaman 19:00’da bitmez. İşlerin sıkışıklığından 8’leri, 9’ları bulur çıkmak.

 Çalışanlar geç çıktıkları için, ajans sahibi çalışanların güne geç başlamaları sebebiyle gerilirler.

 Gece kalma alışkanlığı sebebiyle çalışanlar gün içinde işleri ile ilgili yeterli konsantrasyonu gösteremezler.

İşler uzar, sarmal devam eder.

Ajansta geçirilen zaman uzar ama yapılan işin süresi değişmez. (Verim düşer)

Akşam mesaileri ekstra gider kalemleri yaratır. (Yol, yemek, ofis)

İş yoğunluğu öngörülemediği için iş birkaç çalışanın omzuna yığılır.

Sıralı işlerde diğer çalışanlar, işin kendilerine gelmesini beklerken boşa zaman geçirirler.

Boşta olan çalışan art direktör olabilir, boşta olduğu için kendisine bir uygulama işi verilir. İşin maliyeti artar. Bu sırada gelen bir tasarım işine zaman ayrılamaz.

Planlama ve işleyiş mükemmel olsa bile ajans ekstra harcadığı zamanların maliyet ve karlılığını hesaplayamadığı için karı çalışanları ile paylaşamaz.

Çalışanlar çok çalışıp az kazandıklarını, ajans sahibi az çalışılıp az kazanıldığını düşünür durur.

Reklam